header_rood3

I. Stijnen (1995 - 2004)

stijnen

Ingeborg (Maastricht 1964) studeerde solozang, opera, AMV en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Haar directiestudie vervolgde ze bij Jan Cober.
In 1995 behaalde zij de bronzen dirigeerstok tijdens de internationale dirigentenwedstrijd georganiseerd bij gelegenheid van het WMC.
Op vrijdag 12 januari 1996 wordt Ingeborg benoemd tot dirigent van L'Union. De eerste vrouwelijke dirigent nog wel. Spoedig wordt echter duidelijk dat ook vrouwelijke dirigenten hun mannetje kunnen staan. Het gaat onder haar leiding goed met L'Union, vooral de klank groeit gestaag. Op 25 oktober 1998 neemt het korps deel aan het concours in Venlo en het resultaat mag er zijn: 1e prijs met Lof en een uitnodiging tot deelname aan de nationale kampioenschappen op 6 maart 1999 wederom in Venlo. Ook hier zet de zege zich voort in de vorm van het Landskampioenschap 1998, afdeling Superieur.
Als verdere successen onder leiding van Ingeborg mogen worden genoemd L'Uniage Spectaculair in 1996, de uitvoeringen van The Lord of the Rings, Casanova en als kroon op de loopbaan bij L'Union het concoursresultaat op 26 oktober 2003 in de Maaspoort te Venlo: 1e prijs met Lof en Limburgs kampioen!
Op 3 juli 2004 neemt Ingeborg tijdens een indrukwekkend concert afscheid van Harmonie L'Union.


H. Adams (1983 - 1989)

adams

19 november 1982 stond de 24-jarige Henri Adams voor het eerst op de bok gedurende de wekelijkse repetitie. Deze uit Thorn afkomstige dirigent was een achterneef van Leon van Acht en kwam dus uit de "geitenstal". Hij wist het orkest vrij snel naar zijn hand te zetten met het gevolg dat hij reeds op 2 oktober 1983 deelnam aan het concours te Kerkrade, met een fraaie 1e prijs als resultaat. Bij het 100-jarig bestaansfeest in 1986 durfde Henri het aan om met L'Union en een koor van meer dan 150 zangers uit Heythuysen en de nodige solisten de Carmina Burana van Carl Orff uit te voeren tot zeer groot genoegen van het in grote getallen toegestroomde publiek.
In oktober 1988 werd er in Susteren weer een eerste prijs behaald maar werd er Met Lof aan toegevoegd en tevens het Limburgs Kampioenschap in de afdeling Superieur. Op 21 januari 1989 werd L'Union Landskampioen! Zo'n succes bleef niet onopgemerkt want het gevolg van een en ander was dat Henri na een indrukwekkend afscheidsconcert op 27 maart 1989 zijn loopbaan vervolgde in Spanje en wel bij het topkorps La Artistica in Buñol.


J. Cober (1971 - 1980 en 1993 - 1995)

cober

De tweede uit Thorn afkomstige dirigent Jan Cober werd benoemd in de vergadering van 7 februari 1971. Hij zou de geschiedenis ingaan als "de vernieuwer". Niet alleen bracht hij door zijn inzichten en optreden veel zelfvertrouwen over op de leden van het orkest, ook schuwde hij experimenten en zijwegen niet. 'Je speelt voor het publiek' was zijn opvatting en dit was merkbaar op de concerten die bijna zonder uitzondering door een bijzonder talrijk publiek werden bezocht. Het programma bestond dan ook uit een meer serieuzer gedeelte vóór de pauze en een wat luchtiger programma er na. Op 19 september 1972 werd onder zijn leiding deelgenomen in de Ereafdeling aan het concours te Sint Odiliënberg hetgeen een 1e prijs met Lof en promotie naar de afdeling Superieur opleverde. Dit werd nog eens in de overtreffende trap wat punten betrof overgedaan in 1977 in Holtum.
Jan Cober nam afscheid van L'Union op 1 februari 1981 omdat hij de functie in Heythuysen niet meer kon combineren met zijn steeds drukker wordende werkzaamheden.
Op 1 oktober 1992 verschijnt Jan Cober ten tweede malen op het toneel als dirigent van L'Union. Wederom wordt het korps gevangen door het optreden en de opvattingen van deze dirigent, hetgeen tot uiting komt in het resultaat van de deelname aan het concours te Weert, waar een 1e prijs met Lof werd behaald, gevolgd door het succes op 29 februari 1995 waar in Etten-Leur het Landskampioenschap in de afdeling Superieur werd behaald. Wegens zijn benoeming als dirigent van de Koninklijke Harmonie Sainte Cecile in Eysden neemt Jan voor de tweede keer afscheid van L'Union op 6 oktober 1995.


L. van Acht (1921 - 1970)

vanacht

Leon van Acht werd geboren te Thorn op 12 april 1899.
Sinds 1919 dirigeerde hij de Kerkelijke Harmonie St. Michaël in zijn woonplaats Thorn. En met het nodige succes: op 8 augustus 1920 reeds behaalde hij met dit korps een 1e prijs met lof van de jury op het concours te Weert. Toen hij het aanbod kreeg om onderwijzer te worden in Heythuysen en tevens dirigent van L'Union, ging hij hier op in en zo kwam het dat L'Union zijn eerste Thornse dirigent kon begroeten op de repetitie van donderdag 6 januari 1920. Er waren een kleine 30 leden indertijd. In Leon van Acht heeft L'Union een dirigent gehad die zowel voor de aanwerving (via de Lagere School), de opleiding en instrumentkeuze, en ook het instrumentonderhoud verzorgde. Hij zette zich zodoende breed in voor de vereniging en had ook oog en begrip voor de persoonlijke omstandigheden van de muzikanten.
Onder de leiding van van Acht heeft Harmonie L'Union gedurende 50 jaar veel successen weten te bereiken, weliswaar met de 2e oorlog als onderbreking en dieptepunt want na de oorlog duurde het tientallen jaren voordat het instrumentarium weer voldoende op peil was. Ook werd onder zijn leiding de basis gelegd voor de doorstroom naar de afdeling Superieur.
Hij legde zijn functie neer in het najaar van 1970, hij was toen 71 jaar.
Leon van Acht is overleden op 21 oktober 1991 in Heythuysen.


J. Lichtenberg (1912 - 1921)

lichtenberg

Johannes Bernardus Lichtenberg werd geboren op 1 mei 1862 in Maastricht.
Na zijn muzikale opleiding vond hij werk te Roermond als medewerker bij de Gelderse Credietvereniging. Daarnaast functioneerde hij als onder-kapelmeester bij de Huzaren te paard die in Roermond waren gelegerd in de kazerne welke ongeveer gelegen was waar nu de warenhuizen Hema en V&D liggen. In zijn verder muzikale loopbaan was hij behalve dirigent van L'Union (1912-1921), dirigent van de Fanfare Kapel in 't Zand Roermond en Harmonie Kunst na Arbeid te Belfeld.
Johannes Lichtenberg overleed op 5 december 1932 te Roermond.

 


H. Beunen (1894 - 1912)

beunen

Philippus Antonius Hubert Beunen werd geboren op 7 januari 1871 in Heel & Panheel.
Hij was enkele maanden onderwijzer in Heythuysen toen hij in 1894 de muzikale leiding van dirigent Pijpers overnam. Overigens heeft hij ook de muzikale leiding van Fanfare Amicitia Roggel gevoerd. Hubert Beunen heeft veel in het werk gesteld om de fanfare om te zetten in een harmonie. Op 24 juni 1895 gaf Harmonie L'Union haar eerste concert onder leiding van dirigent Beunen. Ook was hij een fel voorstander van het deelnemen aan concoursen en hij wist bestuur en leden zover te krijgen dat ze op 29 juni 1901 voor de eerste keer op concours gingen en wel in Meerssen. Hij bleef dirigent van L'Union tot 1912.
Hubert Beunen overleed op 2 juli 1961 te Roosteren.


J. Pijpers (1886 - 1894)

pijpers

Van dirigent Pijpers is helaas niet veel bekend. In Swalmen waren in de jaren tachtig van de 19e eeuw enkele leden van het geslacht Pijpers actief in de toenmalige amateur-muziekwereld. Het waren Henricus Pijpers en Johannes Pijpers, terwijl van hun onderlinge relatie niets bekend is. Ze waren blijkens de gegevens beiden akkerman oftewel landbouwer. Ze hebben toch wel veel voor deze regio betekent want hun namen komen voor in de historie van onder andere de gezelschappen uit Kessel, Swalmen, Beesel en Leeuwen-Maasniel en, vanaf 8 mei ook Fanfare L'Union te Heythuysen.
Pijpers was dirigent van 1886 tot 1894.

Laatste nieuws

Beleef de mystieke wereld van het Triskelion

Harmonie L’Union en Zanggroep Kazoo organiseren op zaterdag 13 mei 2023 hun jaarlijkse gezamenlijk themaconcert. Dit keer staat het concert in het teken van het Triskelion.

Harmonie L‘Union en...Eerste boekenmarkt Heythuysen op 15 en 16 april

Op zaterdag 15 en zondag 16 april vindt de eerste boekenmarkt van Heythuysen plaats in de aula van Scholengemeenschap Sint Ursula op de Tienderweg in Heythuysen. De organisatie is in handen van...De Notenkraker - in een nieuwe bewerking!

 

Vorig jaar gooide Corona op het laatste moment roet in het eten, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit jaar eindelijk de première kan plaatsvinden van De Notenkraker.

Het meesterwerk van...Herkansing voor Promenade!

Over de promenade!

Wat hadden we het goed voorbereid in 2020. Maar 2 weken voor de uitvoering moest er een dikke streep gezet worden door dit geplande themaconcert van Harmonie L'Union en...Uitvoering De Notenkraker geannuleerd

Helaas....

Wekenlang hebben we ons intensief voorbereid. Wat keken we er naar uit om weer eens een volwaardig concert te mogen verzorgen voor groot publiek.
De dansers waren in vorm, de verteller...