header_rood3

Nieuws algemeen

Vrienden zijn die mensen die vragen hoe het met je gaat, en ook nog wachten op het antwoord.

Dit spreekwoord is op het lijf geschreven van onze empathische erevoorzitter Hub Coenen.
Op 91 jarige leeftijd hebben wij afscheid van hem moeten nemen.

 

Hub is geboren en getogen in Heythuysen, als zoon van de molenaar van de St. Antoniusmolen.
In het destijds nog kleine dorp was het vanzelfsprekend dat men deelnam aan het verenigingsleven, en zo werd hij onder andere lid van Harmonie L’Union. Hij bekwaamde zich als klarinettist, maar op enig moment kreeg hij andere interesses en beëindigde hij zijn lidmaatschap.

In 1969 begon zijn tweede “L’Union leven” en werd hij benoemd als voorzitter. President heet dat in een vereniging die nog deels op Franse leest is geschoeid. Een titel die hij met verve droeg.
30 jaar onafgebroken heeft hij deze rol vervuld, een periode die met hoofdletters geschreven mag worden. Op waardige wijze werd afscheid genomen, na 50 jaar, van dirigent Leon van Acht. Daarna namen inspirerende persoonlijkheden als Jan Cober, Henri Adams en Ingeborg Stijnen de baton over en voerden het orkest naar grootse prestaties.

Het ledenaantal groeide gestaag, en jonge goed opgeleide muzikanten kwamen het orkest versterken. Mooie projecten werden geïnitieerd en tot uitvoer gebracht. Hub zou de laatste zijn die dit allemaal op zijn conto zou schrijven. Maar hij voerde een zeer sterk team van bestuurders aan, en vormde ze tot een hechte club die, ook na hun aftreden, nog wekelijks de repetities bezochten.

Kenmerkend was zijn persoonlijke benadering van de leden. Voor iedereen, jong en oud, had hij een luisterend oor. Altijd op zoek naar oplossingen, altijd een goed advies. En als dat niet nodig was, dan had hij wel een mooie mop achter de hand. Ook kenmerkend: vlaai en koffie na het inzamelen van het oud papier, bij hem thuis op De Graankorrel en later aan De Kreppel.

Met het vorderen der jaren werd de gezondheid brozer, en zagen we Hub minder vaak.Op het 60 jarige huwelijk van hem en Corry, nu 4 jaar geleden, hebben wij hen nog een serenade mogen brengen. Daarna werden de wekelijkse contacten minder, al was hij zeker niet uit de herinnering verdwenen.

Met het overlijden van Hub verliezen we niet alleen een goede vriend, maar ook de juiste antwoorden op vragen die we nog zullen krijgen.

Mogen wij rekenen op uw stem?


Bent u klant van de Rabobank? Dan kunt u vanaf maandag 5 oktober stemmen uitbrengen op verenigingen in uw buurt. Uw stem zorgt voor een financiële bijdrage aan de vereniging. Mag Harmonie L’Union rekenen op uw stem? Zeker in deze coronatijd, kunnen we elke bijdrage heel goed gebruiken. Dank u wel!

Iedereen ervaart gevolgen van Covid-19. Ook voor onze harmonie met een geschiedenis van 135 jaar, is dit een unieke, onwerkelijke en zelfs bedreigende situatie. Muziek maken in groepsverband is met de huidige maatregelen is een flinke uitdaging. Toch proberen we er het beste van te maken. We repeteren in kleine groepen en op afstand. Zo proberen we ontspanning te blijven bieden aan onze leden en een bijdrage te leveren aan de (creatieve) ontwikkeling van de jeugd.

Maar een concert organiseren is bijna niet mogelijk. Ook activiteiten om onze kas te spekken, zoals de chrysantenactie, kunnen niet doorgaan. Dat zorgt voor een financieel heel spannend jaar. Een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne is daarom heel erg welkom. We danken de Rabobank voor dit jaarlijkse initiatief en u voor uw stem!

De ene dienst is de andere waard. Harmonie L’Union trekt in deze actie samen op met de Seniorenvereniging. U kunt maximaal 2 stemmen inzetten op Harmonie L’Union. Wij stellen het op prijs als u ook 2 stemmen geeft aan de Seniorenvereniging.

Uiteraard delen Zanggroep Kazoo en Harmonie L’Union de zorgen omtrent het Corona virus.

Overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM en in goed overleg met alle deelnemers en betrokkenen is daarom besloten het concert van 28 maart af te gelasten.

 

Het programma “Promenade” zal op een later, nog te bepalen, moment worden ingehaald.

Mensen die al een kaartje hebben gekocht en betaald, ontvangen uiteraard, tegen inlevering van dat toegangsbewijs, hun geld terug.

 

Wij hopen u in de toekomst weer bij onze activiteiten te mogen begroeten!

Zaterdag 18 april ontvingen wij het droevige bericht dat ons Ere-lid Frans Morel is overleden.
Frans is rustig overleden in de leeftijd van 91 jaar.

Frans Morel stond mede aan de basis van de “Vrienden rond L’Union”, en was vele jaren voorzitter van deze vereniging. De vrienden zorgden met name in de jaren 70 en 80 voor financiële bijdragen aan de harmonie en waren talrijk aanwezig op concerten.
Vaak werden deze bijdragen gedaan in de vorm van het aanbieden van een instrument, op de jaarlijkse Vriendenconcerten.

Voor zijn vele verdiensten voor “de vrienden” werd Frans bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot ere-lid van L’Union. Hij was zelf op dat moment geen lid, en bespeelde ook geen instrument. Wel bezat hij een prachtige stem, waardoor hij tijdens de concerten op een mooie manier de aankondigingen kon doen. Stijlvol en in goed Nederlands.

Zijn netwerk in de grafische wereld, leidde ertoe dat wij diverse mooie concerten mochten verzorgen. Onder andere in de jaarbeurs te Utrecht en in Amsterdam.

Na zijn pensionering bleef Frans een trouw bezoeker van onze wekelijkse repetities.
Zijn mobiliteit nam geleidelijk af, maar hij wist toch tot afgelopen maart ons te bezoeken.
Ook was hij nog aanwezig tijdens het bondsconcours op 24 november 2019 in Veldhoven, waar hij samen met de muzikanten met de bus naar toe ging.

Na afloop van de repetitie nam hij trouw deel aan de toepwedstrijd bij de oud bestuursleden.
Ook zij zullen hun vaste kaartmaat gaan missen.

Wij danken Frans voor zijn vele verdiensten voor Harmonie L’Union. Gezien alle beperkingen m.b.t. COVID-19 zullen wij een moment zoeken om op een passende manier Frans te herdenken.

Frans, bedankt! Rust zacht.

Theo Nellen Kampioen 2020, samen met Limburgse en Brabantse toppers in de buut tijdens het Buutte Gala Leudal in De Bombardon.

 

Er is toch ook dit jaar weer nauwelijks nog een betere manier te vinden om in de juiste carnavalsstemming te komen, als om met familie en vrienden naar het Buutte Gala Leudal te gaan.

Ook de 16e editie van dit reeds overbekende Buutte Gala belooft weer een fantastisch spektakel te worden. Naast Limburgse Kampioenen, Theo Nellen 2020, en Bas van Neer 2019, zullen ook de nummer 2 van 2020 Har Daniëls, 3-voudig kampioen Fer Naus en de Brabantse Buutte kampioenen Rien van Genugten en Marlon Kicken, hun opwachting maken tijdens het grote Buutte Gala Leudal in De Bombardon in Heythuysen.

Theo Nellen brengt natuurlijk zijn kampioensbuut “Frits Rits der kleermaker” terwijl Har Daniëls, dit jaar in de buut verschijnt als “Maan de Platvootindiaan… Groetj ug”.

Verder zullen de lachspieren van de bezoekers op de proef worden gesteld door het optreden van “Fer Flinstone”, Fer Naus en Bas van Neer met “Werk hübbe is niks“. Natuurlijk zijn vervolgens zijn alle ogen en oren gericht op onze De Brabantse gasten. Grenskant kampioen Rien van Genugten komt in de buut als “Une dakloze…” waarna Marlon Kicken met zijn geklets, de mensen laat huilen van plezier.

Ook de liefhebbers van het carnavalslied komen aan hun trekken. Het bekende Heerlens duo “Paul en Leo”, zorgt voor de juiste stemming in de zaal.