header_rood3

Speel Mee(r) Met Muziek

Harmonie L'Union, Heythuysen beoogt met het projectplan Speel Mee(r) Met Muziek, in samenwerking met orkesten en individuele musici in de regio Leudal, de jeugd meer te interesseren voor en te betrekken bij de cultuurbeoefening. Een platform voor innovatie van het lokale culturele verenigingsleven. Speel Mee(r) Met Muziek wil dynamiek teweeg brengen tussen jeugdige amateurs in het kunst- en cultuurveld en dat alles onder professionele begeleiding. Op zo'n manier zullen deze kunstzinnige activiteiten het culturele potentieel van Leudal nog meer zichtbaar maken.

Het stoffige imago van de cultuur

Harmonie L'Union wil op de eerste plaats een dynamische en gezellige muziekvereniging zijn voor mensen van alle leeftijden, en waar mensen met ambitie en muziek als hobby met plezier en in harmonie samen musiceren. Anno 2012 staat de beoefening van cultuur niet hoog op de hitlijsten, helaas in de hand gewerkt door het beleid van overheidswege. Een stoffige bedoening? Absoluut niet! Harmonie L'Union bewijst al jaren dat cultuurbeoefening niet stoffig of iets voor de oudere mensen is. De harmonie slaagt er steeds weer in om een boeiend programma te brengen voor een breed publiek.

Om maar een aantal activiteiten te noemen:

• Reizen van de jeugdharmonie naar de Internationale Musiktage te Rastede (D)

• Openlucht concerten met Rowwen Héze en diverse bekende Limburgse artiesten

• The Queen Symphony. Songs van de legendarische popgroep vervat in een symfonisch jasje, m.m.v. dameskoor Kazoo en het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor.(2007)

• Het project Er is eens.... In 2008 zocht L'Union de samenwerking met enkele acteurs en dansschool Dede Danceballet, en werd een middag vullend programma rond thema's van de Efteling gebracht.

• Gezamenlijk concert met Gé Reinders, in 2009.

• Het kleurrijkfestival Leudal, in december 2010, waarbij de jeugd in de basisschool de gelegenheid kreeg om passende videoclips te maken bij een compositie van een juist afgestudeerde master.

• Het Strauss Gala concert m.m.v. de bekende zangeres Wendy Kokkelkoren (2011)


Het project: Speel Mee(r) Met Muziek

Aangezien bij meerdere orkesten in de regio het effect van de vergrijzing merkbaar begint te worden, en gebleken is dat het werven en behouden van jeugdige musici achter blijft om de leegloop op te vangen, streeft L'Union naar een aanpak die meer is toegespitst op de leeftijd en bijbehorende behoefte en die kern overschrijdende is.

Het project kent de volgende fasen:

• Muziek op school

• Allemaal blaasmuziek

• Speelgroep L'Union

• Taste our Music

• Jeugdharmonie

• Leudal's Got Talent

Muziek op school

is het eerste contact van de nog jonge kinderen (groep 2-3) met de actieve muziekbeoefening. Idealiter zou kunst- en cultuureducatie gebaseerd moeten zijn op authentiek leren: vanuit een intrinsieke motivatie zijn kinderen in levensechte ('authentieke') contexten actief bezig betekenisvolle kennis en ervaringen op te doen. Binnen hun leren moet volop ruimte zijn voor eigen vragen en interesses en voor samen leren met anderen. In de schoolse praktijk gelden nogal eens beperkingen in tijd en deskundigheid.

LUnion_Muziek_op_school_2

Daarom Muziek op School: op een speelse manier wordt de interesse van het kind gewekt en leert het dat muziekbeoefening leuk en "cool" kan zijn. De nadruk zal liggen op het samenwerken en teamvorming. Want ook muziekbeoefening is een teamsport. Tijdens deze opleiding gaan de kinderen zingen, instrumenten bespelen, bewegen en luisteren. Door begrippen als hoog/laag, lang/kort, hard/zacht, langzaam/snel te behandelen, ontwikkelen de kinderen het gevoel voor maat, ritme en melodie. Muziek op school wordt eenmaal per maand verzorgd.

Allemaal Blaasmuziek

Het project Allemaal Blaasmuziek werd in 2009 voor de eerste keer verzorgd in groep 4 van het basisonderwijs door harmonie L'Union in samenwerking met Centrum voor de Kunsten Kreato.

In het project 'Allemaal Blaasmuziek' komen kinderen van het basisonderwijs in aanraking met verschillende instrumenten uit de HAFA muziek. Zingend en spelenderwijs leren zij deze instrumenten herkennen. Dit project wordt afgesloten met een presentatie. Samen met de harmonie voeren de kinderen een aantal muziekstukken uit. Aansluitend aan dit project wordt er IVM/ blokfluitles gegeven na schooltijd. In deze lessen staat AMV centraal en wordt de blokfluit als ondersteunend middel gebruikt. Centraal in deze lessen staat de methode van Kodaly. Alle kinderen kunnen na een jaar IVM noten lezen, noten zingen op notennamen, ritmes klappen t/m 16e noot, in groepsvorm tot 3-stemmige stukjes blokfluiten.

LUnion_Allemaal_Blaasmuziek

Tijdens de afsluiting wordt er een werk uitgevoerd waarbij de kinderen op het juiste moment met een fietsbel of triangel moeten bellen, in een ander werk zullen de kinderen meedoen met trommelstokken. Ook is er op school een dirigeerwedstrijd georganiseerd. De winnaar van deze wedstrijd mag tijdens dit concert het orkest dirigeren. Jaarlijks maken ongeveer honderd kinderen deze boeiende en leuke lessen mee. Meer dan 10% zet daarna de volgende stap: de blokfluitles.

Afbeelding2

Speelgroep L'Union

Meteen al na 3 maanden IVM worden de kinderen uitgenodigd deel te nemen aan de speelgroep van Harmonie L'Union. Niet alleen blokfluitleerlingen, maar ook alle andere kinderen die inmiddels op een ander instrument zijn begonnen, worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze repetitie, die tweewekelijks plaatsvindt, ligt het accent op samenspel. Er wordt ingespeeld op het niveau van de individuele leerling. Buiten samen spelen wordt hier door middel van ritmespellen, zang en dans ervoor gezorgd dat de kinderen naar elkaar kunnen luisteren. Door deze oefeningen zijn de kinderen uiteindelijk in staat hun eigen partij met goed te spelen, terwijl andere kinderen juist iets anders spelen. Na 1 jaar kunnen de kinderen (met uitzondering van de blokfluitleerlingen) plaatsnemen in de jeugdharmonie.

 

Taste Our Music (TOM)

In dit samenwerkingsverband van Harmonie L'Union, Muziekscholen De Nootzaak en Kreato, dansscholen Dede Dance Ballet en Anita Meijer, kinderkoor De Nachtegaaltjes, Tienerkoor Just 2B, Schutterij Sint Nicolaas wordt de cultuur in de breedste vorm aan de jeugd (veelal groep 3-4) gepresenteerd.

De speelgroep laat zich hier zien aan de leeftijdsgenootjes, en ook vindt de finale plaats van het project Allemaal Blaasmuziek op de basisschool.

LUnion_Taste_Our_Music

TOM is sinds de start enkele jaren geleden, uitgegroeid tot een begrip in de regio. Enkele honderden bezoekers maken hier (vaak voor het eerst) kennis met de cultuur in al haar vormen. Hier ook maken de blokfluiters de eerste kennis met het vervolginstrument.

Jeugdharmonie

Uiteraard staat ook bij de jeugdharmoie het plezier in muziek maken centraal. Plezier is in onze ogen een eerste voorwaarde om muzikaal op een hoger niveau te kunnen komen.

Hoe realiseren we dat? Door samenwerking te zoeken met andere jeugdorkesten, bijvoorbeeld het friet en frikandellenconcert. Door aansprekende uitstapjes te verzorgen, zoals de reizen naar Rastede. Door een aansprekende jeugddirigent. Én door boeiende concerten die de jeugdaanspreken, zoals onze jaarlijkse themaconcerten. Het orkest wordt hierbij door filmbeelden en/of vocale solisten ondersteund.

 

Leudal's Got Talent

De opzet van dit evenement is gelieerd aan de populaire talentenjacht, Holland 's Got Talent. Een professionele jury én het publiek beslissen wie de uiteindelijke winnaar wordt van de hoofdprijs. Het publiek zal voor 20% medebepalen wie de uiteindelijke winnaar gaat worden. Door gebruik te maken van de publieks-stem is participatie en interactie van/met het publiek geborgd. Deze participatie/interactie moet er uiteindelijk toe leiden dat de deelnemers een zo groot mogelijk schare fans meebrengen. Immers hoe meer fans in de zaal hoe meer stemmen. Verder zullen grote scharen fans leiden tot de juiste ambiance om in op te treden. De 1e editie van Leudal's Got Talent vond plaats in 2011 en was meteen een groot succes. De editie 2012 is voorbereiding.

Tot slot

Op de eerste plaats zijn we er met z'n allen voor verantwoordelijk, dat de leefbaarheid in de dorpskernen van Leudal gewaarborgd blijft. Daarin spelen verenigingen en in het bijzonder harmonie- en fanfareorkesten een zeer belangrijke rol. Belangrijke gebeurtenissen in het dorp zouden sterk aan waarde verliezen zonder de muzikale opluistering. Echter niet alleen ter instandhouding van de verenigingen, maar ook voor de algemene ontwikkeling van kinderen is het maken van muziek bijzonder belangrijk.

"Muziek maakt slim", volgens de onderzoekers.

Het stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek. Daarbij is musiceren in teamverband goed voor de sociale ontwikkeling. Soms ga je als muzikant naar de voorgrond, even later zit je in een ondersteunende rol. Profileren en harmoniëren zijn heel belangrijk in het leven, zowel op school, je werk als privé.

Kortom: Muziek Maken is Hartstikke Gezond!

Afbeelding1

Laatste nieuws

Beleef de mystieke wereld van het Triskelion

Harmonie L’Union en Zanggroep Kazoo organiseren op zaterdag 13 mei 2023 hun jaarlijkse gezamenlijk themaconcert. Dit keer staat het concert in het teken van het Triskelion.

Harmonie L‘Union en...Eerste boekenmarkt Heythuysen op 15 en 16 april

Op zaterdag 15 en zondag 16 april vindt de eerste boekenmarkt van Heythuysen plaats in de aula van Scholengemeenschap Sint Ursula op de Tienderweg in Heythuysen. De organisatie is in handen van...De Notenkraker - in een nieuwe bewerking!

 

Vorig jaar gooide Corona op het laatste moment roet in het eten, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit jaar eindelijk de première kan plaatsvinden van De Notenkraker.

Het meesterwerk van...Herkansing voor Promenade!

Over de promenade!

Wat hadden we het goed voorbereid in 2020. Maar 2 weken voor de uitvoering moest er een dikke streep gezet worden door dit geplande themaconcert van Harmonie L'Union en...Uitvoering De Notenkraker geannuleerd

Helaas....

Wekenlang hebben we ons intensief voorbereid. Wat keken we er naar uit om weer eens een volwaardig concert te mogen verzorgen voor groot publiek.
De dansers waren in vorm, de verteller...